Шинжлэх Ухаан

Шинжлэх ухааны мэдээллүүд орно

Физик #1 – Шулуун замын жигд хөдөлгөөн

Физик #1 – Шулуун замын жигд хөдөлгөөн

Кинематик Байгаль дахь аливаа хувьсал өөрчлөлтийг хөдөлгөөн гэнэ. Физик хэмжигдэхүүнүүд тухайн хөдөлгөөний туршид хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөх зүй тогтол, онцлогийг судалдаг…
Back to top button
Close
Close